Services

13671889020

上海大众EUD蓝色周转箱

    • 上海大众SVW认证EUD型周转箱 外尺寸:600400280mm 内尺寸:542*360*263mm 单箱承载:40kg 堆码承载:200kg 材质:共聚丙烯、聚乙烯合成 箱盖为可选件 1210托盘每层可堆放5只 20尺标准柜可装:400只 40尺标准柜可装:880只

    • Tel:13671889020

上海大众SVW认证EUD型周转箱
外尺寸:600×400×280mm
内尺寸:542*360*263mm
单箱承载:≤40kg
堆码承载:≤200kg 
材质:共聚丙烯、聚乙烯合成
箱盖为可选件
1210托盘每层可堆放5只
20尺标准柜可装:400只
40尺标准柜可装:880只